Reserveringsvoorwaarden

For English, scroll down

 

Optionele reservering

Wij plaatsen kosteloos een optionele reservering voor u. Zodra er een andere aanvraag binnen komt voor dezelfde dag zullen wij contact met u opnemen en vragen om binnen 72 uur een definitief antwoord te geven.

 

Aanpassingen in de reservering

Het definitief aantal gasten dient 7 dagen voorafgaand event per email doorgegeven te worden aan reserveren@karaatamsterdam.nl. Vermindering van maximaal 10% van het aantal gasten tot 5 dagen voor aanvang van uw evenement is kosteloos, hierna zal het volgende berekend worden;4 dagen voorafgaand event: 30% van de besproken menuprijs3 dagen voorafgaand event: 50% van de besproken menuprijs2 dagen voorafgaand event: 70% van de besproken menuprijs48-0 uur voorafgaand event: 100% van de besproken menuprijs. Bij de reservering wordt een tijd besproken waar op het event/diner plaats vindt, als de tijd hier veel van afwijkt zal er 35,00 euro personeelskosten per uur per ingehuurd personeelslid door gefactureerd worden.

 

Op factuur

Rekeningen kunnen op factuur betaald worden, voorafgaand event dient Karaat Amsterdam de correcte factuurgegevens te hebben. De correcte factuurgegevens dienen 2 werkdagen voorafgaand event per mail aangeleverd te worden. Wij vragen om: handelsnaam, contactpersoon, adresgegevens, mailadres m.b.t. facturatie Indien u een kostenplaatsnummer, of iets dergelijks op de factuur wilt hebben dient u dit samen met de factuurgegevens door te geven Karaat stuurt facturen uitsluitend via de mail Karaat hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. De te hanteren betaaltermijn van 14 dagen geldt voor alle facturen, zowel aanbetaling als eindafrekening, indien hieraan niet wordt voldaan brengen wij 3% heffingskosten in rekening.  Indien u de rekening per factuur wilt hebben rekenen wij hier 15 euro administratiekosten voor. Indien de gegevens incorrect zijn en hierdoor nieuwe facturen opgemaakt dient te worden, heeft Karaat het recht om hier administratiekosten voor te rekenen.

 

Annuleren, want je weet maar nooit wat er kan gebeuren

De gast is niet bevoegd een overeenkomst met Karaat te annuleren, tenzij hij/zij uitdrukkelijk schriftelijk annuleert onder gelijktijdige onherroepelijk aanbieding van de hierna bepaalde bedragen. No show
In geval van no-show zal de gast in alle gevallen verplicht zijn 100% van de reserveringswaarde te betalen. Annulering van zaalverhuur
Wanneer een reservering is gemaakt voor het beschikken door een gast over een ruimte gedurende een bepaalde tijd dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
a.    Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de gast gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Karaat te betalen.
b.     Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de gast gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Karaat te betalen.
c.      Bij annulering minder dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de gast gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Karaat te betalen. Natuurlijk hopen wij van harte dat al het bovenstaande niet nodig is, maar wij zijn genoodzaakt om het zekere voor het onzekere nemen.

 

 

 

Optional booking

An optional booking can be made free of charge. As soon as another request arrives for the same date, we will contact you and ask for a final response within 72 hours. If we don’t get a respond within this 72 hours, the reservation will be cancelled. If you place a definitive booking we ask a deposit of 10% of the estimated revenue, if this is not clear it will be 500 euro’s incl VAT. The deposit needs to be paid 3 days prior to event.

 

Adjustments in the booking

The final number of guests must be e-mailed to reserveren@karaatamsterdam.nl 7 days prior to event. Reduction up to 10% of the number of guests up to 3 days before the start of your event is free of charge, after which we charge 50% of the estimated costs a person. At the time of booking, an arrival time will be discussed for the event / dinner, if the time deviates greatly from this, 35.00 euro’s staff costs will be billed an hour.

 

Cancelling the booking

The guest is not authorized to cancel an agreement with Karaat unless there is an explicitly cancelation in writing agreeing with the simultaneous irrevocable offer of the amounts specified below.

1. No show

In case of no show, the customer will in all cases be required to pay 100% of the reservation value.

2. Cancellation

When a reservation has been made for having a certain area for a period of time then the cancellation of that reservation will apply as follows:

a. If cancelled more than 14 days before the intended time, the guest is required to pay 60% of the booking value to Karaat Amsterdam.

b. If canceled more than 7 days before the intended time, the guest is obliged to pay 85% of the booking value to Karaat Amsterdam.

c. If canceled less than 7 days before the intended time, the guest is required to pay 100% of the booking value to Karaat Amsterdam.

Any defects or damage that are demonstrably caused by the customer will be billed to the customer. We do not allow confetti at Karaat, these also can’t be present in balloons, or in any other kind of decoration. If confetti is used, we will charge 250 euro’s for cleaning fee.With an exclusive rental of the Golden Room/Restaurant it is possible to decorate the room. The decorations must be removed on the night, unless other arrangements has been made.

 

Payment by invoice

We understand that with some events you would like to pay by invoice. Karaat Amsterdam is happy to deliver this service for you. There are a few conditions that we maintain, where we want to inform you about in advance.

1.    The correct invoice data needs to be known at Karaat 2 days prior to event, these you can send by email. We ask for: trade name, contactperson, address and an email for the invoice.

2.    If you want to have any specifics on the invoice, please deliver these with the invoice data 2 days prior to event.

3.    Karaat sends invoices only by email.

4.    Karaat has a payment term of 14 days.

5.    When you want to have the payment by invasie, we charge 15 euro’s administration fee.

6.    If we receive incorrect data for the invoices and we need to send a new one, Razmataz has the ability to charge extra administration fee for this.